Domy ŽatčanyVýstavba 10 venkovských rodinných domu v blízkosti Brna, včetně stavby komunikací a inženýrských sítí