Právní služby

Od roku 2003 pro naši společnost a její klienty zajišťuje kompletní právní servis Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.

Advokátní kancelář má více než desetiletou tradici v poskytování právních služeb v různých odvětvích českého, evropského i mezinárodního práva.

Společnost vznikla v roce 2000 a v současné době je advokátní kancelář složena z týmu, který tvoří 4 společníci, 5 spolupracujících advokátů, koncipienti a administrativní podpora společnosti.

Společnost patří mezi přední advokátní kanceláře v problematice právních vztahů k nemovitostem. Zajišťuje právní služby související s převody nemovitostí, jako je smlouva kupní, případně budoucí kupní, darovací a směnná, dále smlouvy o pronájmu, a to v oblasti komerčních i bytových realit. V této souvislosti připravuje také zajišťovací dokumenty, zástavní smlouvy, apod. a dokumentaci související s financováním nemovitosti.

Klientům poskytuje kompletní servis od přípravy dokumentů, účasti na jednání s druhou smluvní stranou, ověření podpisu na smlouvě, advokátní úschovy peněz až po přípravu podkladů pro katastrální úřad a zastupování v řízení před katastrálním úřadem. V případě problematického vztahu s nájemcem je schopna zajistit soudní vyklizení nemovitosti, a to v poslední fázi ve spolupráci se smluvním exekutorským úřadem.

Pokud se jedná o družstevní vlastnictví nemovitostí, zajišťuje příslušnou právní dokumentaci, jako je zejména založení a vznik družstva, převody bytů do osobního vlastnictví, převody členských práv a povinností v družstvu, ukončení a zánik družstva, apod.