Zpět
Zrušení daně z nabytí nemovitostí vstoupilo v platnost i se zpětným účinkem

Zrušení daně z nabytí nemovitostí vstoupilo v platnost i se zpětným účinkem

6. září 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, kterou hradil ve výši 4% procent kupující. Díky zpětné účinnosti zákona o zrušení daně, finanční úřad vrátí peníze i těm lidem, kteří podali návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nejpozději v prosinci 2019.  

 
Pokud byla již daň uhrazena
Poplatníkům, kteří již daň uhradili, a vztahuje se na ně zrušení daně z převodu nemovitosti, vznikne vratitelný přeplatek. Ten vrátí správce daně pouze na základě žádosti, kterou musí poplatník podat u místně příslušného správce daně. Pro vrácení přeplatku na dani je stanovena třicetidenní lhůta, která běží ode dne podání žádosti o vrácení přeplatku.
Poplatníci, kterých se zrušení daně týká, ale dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, například z důvodů vyplývajících z daňových opatření vydaných v souvislosti se zamezením šíření viru COVID-19, nemají vůči správci daně žádné povinnosti.
 
Kdy je třeba daň uhradit
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se nevztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v únoru 2020 – konkrétně dne 2. března 2020, neboť poslední den lhůty byla sobota – a dříve. To znamená, že vklad práva do katastru nemovitostí proběhl do konce listopadu 2019.
V těchto případech je nutné podat daňové přiznání a uhradit daň, pokud tak již poplatníci neučinili. Nelze ani počítat s tím, že by bylo možné požádat o prominutí daně z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, ani z důvodu mimořádné události. Pouze je možné v případě tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. o její rozložení na splátky.
 
Změny v daňových odpočtech
Součástí zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí jsou také změny zákona o daních z příjmů. Pro nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021 dochází k prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných pěti na deset let. Pro hypotéky uzavřené od 1. 1. 2021 se snižuje maximální roční odpočet z 300 tisíc Kč na 150 tisíc Kč.  
Na novele zákona bohužel neušetří kupující, kteří budou financovat nákup novostavby od developera formou hypotéky. V případě prvního vlastnictví byla totiž nemovitost od daně z nabytí osvobozena již podle minulého zákona. Navíc, pokud budou čerpat hypotéku, mohou v případě vyšší pořizovací ceny přijít o část odpočtů úroků, které si nebudou moci uplatnit.
Odpočet úroků z úvěru na bydlení i v minulosti platil a dále platí pouze v případě, že je úvěrem řešena vlastní bytová situace poplatníka. To není a nadále tedy nebude možné například u koupě nemovitosti určené k rekreaci nebo investiční nemovitosti.
 
Při výběru nemovitosti nebo vhodného financování neváhejte oslovit profesionály z SDK reality ve vašem regionu. Naši realitní a hypotéční makléři v celkem 12 pobočkách na celé jižní Moravě pomohli za téměř dvacet let působení naší společnosti již tisícům spokojeným klientům. Budeme rádi, když se k nim také připojíte.
 
Kontaktovat

Vyplňte formulář

Napište číslicemi "třidvajedna"