Zpět
Proč se realitní makléř ptá na původ peněz při koupi nemovitosti?

Proč se realitní makléř ptá na původ peněz při koupi nemovitosti?

Realitní kanceláře mají povinnost dodržovat zákon proti praní špinavých peněz, a nově od letošního roku i developeři. Zákon ukládá, aby realitní kancelář dostatečně přezkoumala odkud pochází finance, kterými se platí nákup bytů, domů nebo pozemků. Některé z povinností se mohou zdát kupujícím klientům bezvýznamné. Jejich zanedbání však může znamenat i několikamilionovou pokutu.
Kdo a na základě čeho sleduje praní špinavých peněz
V ČR je to zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon v minulosti platil především pro banky a finanční instituce. Díky novele zákona, která začala platit od 1.1. 2021 se ale výrazně rozšířil okruh osob, na které povinnosti ze zákona dopadají. Nově je to každý, kdo v rámci svého podnikání prodává nebo nakupuje nemovitosti.
Zákon se také nazývá AML (podle anglického Anti Money Laundering). Tento výraz pochází z USA, kde se peníze utržené z nelegálních aktivit mafie, začaly přidávat k tržbám z veřejných prádelen. Dodržování a vymáhání tohoto zákona je v kompetenci Finančního analytického úřadu.
 
Jaké povinnosti zákon realitním makléřům a developerům ukládá
Základní povinností je identifikace a kontrola klienta a také oznamování podezřelých obchodů ministerstvu financí. Kanceláře by měly přezkoumat původ peněžních prostředků, které se vztahují k dané realitní transakci a ověřit, že pochází z legálních zdrojů. Na to navazuje povinnost uchovávat veškeré informace a dokumenty zejména související s identifikací a kontrolou, a to po dobu 10 let od uskutečněného obchodu.
Realitní makléř má zákaz provést realitní obchod, pokud klient, u kterého je dána identifikační povinnost, odmítne v oblasti identifikace spolupracovat. Obchod by se neměl uskutečnit ani tehdy, pokud má makléř pochybnost o pravdivosti uvedených údajů či pravosti předložených dokladů. RK nesmí provést realitní transakci ani s politicky exponovanou osobou, pokud jí není znám původ majetku, s nímž se v obchodu disponuje.
Dále je realitní kancelář povinna zavést a uplatňovat systém vnitřních zásad, které jsou základem k plnění povinností podle tohoto zákona a pravidelně jej aktualizovat.
 
 
Kdy musí realitní kancelář klienta identifikovat
Povinnost identifikovat účastníky jakékoli transakce je třeba, pokud její výše přesahuje 1 000 EUR. Ještě důkladnější kontrola musí být, pokud jde o částku vyšší než 15 000 EUR.
Identifikace fyzické osoby se provádí zjištěním jména, příjmení, rodného čísla nebo data narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu, dále ověřením údajů a podoby dle průkazu totožnosti. U fyzické osoby – podnikatele se navíc zjistí obchodní název firmy a IČ, u právnické osoby ještě osobní údaje osob, které jsou v pozici statutárních orgánů, nebo jsou společníky firmy, či za ni jednají.
Jestliže klient odmítne poskytnout požadované informace, nesmí realitní kancelář obchod zrealizovat. Navíc má povinnost oznámit podezřelý obchod Finančně analytickému úřadu. Pokud by nejednala dle zákonných povinností, vystavuje se pokutě.
Kontaktovat

Vyplňte formulář

Napište číslicemi "třidvajedna"